Punkty Przyjęć Interesantów - KPP Opatów

Punkty Przyjęć Interesantów

Punkt Przyjęć Interesantów na terenie

gminy Tarłów

Adres Punktu Przyjęć Dni tygodnia i godzina przyjęć

NR Telefonu             

Sposób oznaczenia budynku

Urząd Gminy w Tarłowie

27-515 Tarłó ul. Rynek 2

(parter, pokój nr 6)

Poniedziałek w godzinach

11:00 do 12:00

telefon służbowy

797 318 036

Informacja na budynku UG w Tarłowie oraz na drzwiach pokoju.

Punkt Przyjęć Interesantów na terenie

gminy Wojciechowice

Adres Punktu Przyjęć Dni tygodnia i godzina przyjęć

NR Telefonu             

Sposób oznaczenia budynku

Urząd Gminy w Wojciechowicach

27-532 Wojciechowice nr 50

(budynek C, pokój nr 21)

Poniedziałek w godzinach

09:00 do 10:00

telefon służbowy

723 200 933

Informacja na budynku UG w Wojciachowicach oraz na drzwiach pokoju.