Punkty Przyjęć Interesantów - KPP Opatów

Punkty Przyjęć Interesantów

Punkt Przyjęć Interesantów na terenie

gminy SADOWIE

Adres Punktu Przyjęć  Dni tygodnia i godzina przyjęć NR Telefonu  Sposób oznaczenia budynku

27-580 Sadowie  nr 131

(budynek  po byłym posterunku policji)

Środa w godzinach

10:00 do 11:00

telefon słuzbowy

723192245

Informacja na budynku  oraz na drzwiach pokoju.

Punkt Przyjęć Interesantów na terenie

gminy Baćkowice

Adres Punktu Przyjęć Dni tygodnia i godzina przyjęć

NR Telefonu             

Sposób oznaczenia budynku

Budynek Urzędu Gminy w Baćkowicach

pokój nr 5

27-552 Baćkowice nr 84

 

Piątek  w godzinach

11:00 do 12:00

telefon służbowy

723192246

Informacja na budynku Świetlicy gminnej oraz na drzwiach pokoju

 Punkt przyjęć Interesantów na ternie

gminy LIPNIK

Adres Punktu Przyjęć Dni tygodnia i godzina przyjęć

NR Telefonu             

Sposób oznaczenia budynku

Urząd Gminy w Lipniku

27-540 Lipnik

(pokój nr 18)

Wtorek w godzinach

09:00 do 10:00

telefon służbowy

723200965

Informacja na budynku UG w Lipniku oraz na drzwiach pokoju.