Dla każdego jest miejsce na drodze - Ruch Drogowy - KPP Opatów

Ruch Drogowy

Dla każdego jest miejsce na drodze

"Dla każdego jest miejsce na drodze” - pod takim hasłem ruszyła w piątek już druga odsłona akcji informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci podczas trwania akcji będą promować bezpieczne korzystanie z drogi poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego.

W piątek na terenie województwa świętokrzyskiego rozpoczęła się ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. "Dla każdego jest miejsce na drodze" . Jej celem jest:

  • kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego,
  • promowanie bezpiecznego korzystania z drogi przez poszczególnych uczestników ruchu drogowego z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy, tj. drogi dla rowerów, chodnika, pobocza, właściwej strony jezdni, pasa ruchu,
  • respektowanie praw osób z niepełnosprawnością na drodze,
  • wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Policjanci przez cały czas trwania przedsięwzięcia będą informować, edukować i przypominać, że droga jest dla wszystkich, jednak przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez każdego uczestnika jest obowiązkiem, a w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Bądźmy więc wobec siebie życzliwi i pamiętajmy, że na drodze jest miejsce dla każdego. Uśmiech, tolerancja i opanowanie emocji przynosi lepsze skutki niż agresywne zachowanie. Chcąc coś zmienić, zacznijmy od siebie.

W tegorocznej edycji – policjanci będą przypominać użytkownikom drogi, że osoby z niepełnosprawnością są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, jak również zwrócił uwagę na respektowanie praw osób z niepełnosprawnością.

Pamiętajmy - dla każdego jest miejsce na drodze! Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)/MB