Wydział Ruchu Drogowego - KPP Opatów

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

WYDZIAŁ ruchu drogowego

KOMENDY powiatowej POLICJI W opatowie
ul. sienkiewicza 30
27- 500 opatów

SEKRETARIAT Wydziału
tel. 15 8681 237
fax.15 8681 211

NACZELNIK WYDZIAŁU

 nadkom. Rafał Pietrkiewicz

tel. 15 8681 243

Asystent Wydziału ruchu drogowego

asp. szt. Jarosław Szkoda

tel. 15 8681 240