Wydział Kryminalny

WYDZIAŁ Kryminalny

KOMENDY Powiatowej  POLICJI W Opatowie
ul. Sienkiewicza 30
27- 500 opatów

SEKRETARIAT
tel. 15 8681 227
fax. 15 8681233
kryminalny.opatow@ki.policja.gov.pl

NACZELNIK WYDZIAŁU

podinsp. Bożena Kaczmarska

tel. 15 8681214

SPECJALISTA WYDZIAŁU

asp. szt. Adam Charemski

tel. 15 8681246