Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa przy KPP w Opatowie - KKOP - KPP Opatów

Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa przy KPP w Opatowie

Zarząd Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie

Przewodniczący: Michał Dziadowicz

Z-ca przewodniczącego: Grzegorz Rusak

Z-ca przewodniczącego: Zbigniew Gaweł

Sekretarz: ELżbieta Waga


OBSŁUGA FINASOWA KKOP

wtorek i czwartek w godz. 9:00 - 12:00

Joanna Brodnicka - Rzepka

tel. 15 8681 - 225


Pliki do pobrania:

Statut KKOP

Wniosek o przystąpienie do KKOP

Wniosek o pożyczkę

Wniosek o wycofanie części wkładu

Wniosek o skreślenie z listy członków