Kontakt dla osób niesłyszących - KPP Opatów

Kontakt dla osób niesłyszących

Kontakt dla osób niesłyszących

KONTAKT Z URZĘDEM 
Komenda Powiatowa Policji w Opatowie
27- 500 Opatów ul. Sienkiewicza 30

Numer telefonu (wiadomości SMS):  723 192 069
Numer faksu: 15 86 81 203
Adres poczty elektronicznej: dyzurny.opatow@ki.policja.gov.pl

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
  • sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
  • wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
  • wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
  • wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).