Jesteśmy Waszą policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo

Ograniczenie Prędkości - Przypomnienie

2013-12-13, Opatów

Na wielu odcinkach dróg krajowych, na terenie powiatu opatowskiego Zarządca drogi, ustawiając znaki drogowe zakazu (B 33) podwyższył dopuszczalną prędkość jazdy w obszarze zabudowanym do 70 km/h, która dotyczy tylko niektórych pojazdów określonych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym.

Podwyższenie dopuszczalnej prędkości jazdy znakiem zakazu B 33

w obszarze zabudowanym

nigdy nie dotyczy

samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t

nigdy nie dotyczy 

autobusów

W obszarze zabudowanym dopuszczalna prędkość jazdy obowiązująca dla tego rodzaju pojazdów jest zawsze ograniczona do 50 km/h ( w godzinach od 23.00 – 5.00 do 60 km/h) znakiem drogowym D 42 – wjazd w obszar zabudowany  i obowiązuje do miejsca ustawienia znaku drogowego D 43 – wyjazd z obszaru zabudowanego a także może być jeszcze bardziej ograniczona znakiem zakazu ograniczającym dopuszczalną prędkość jazdy.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy oraz niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych.

powrót
Modyfikowano: 2013-12-16 15:40
X