Jesteśmy Waszą policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo

Grzegorz Strzałkowski

2008-10-21, KWP

Grzegorz Strzałkowski syn Józefa ur. 24.05.1977r. zam. Małogoszcz ul. Włoszczowska nr 26, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie. Wymieniony poszukiwany jest na podstawie Nakazów Doprowadzenia oraz Listów Gończych wydanych przez Sądy Rejonowe w Kielcach i w Jędrzejowie za przestępstwa określone art. 280 § 1.kodeksu karnego tj. przestępstwa rozboju Wzywa się każdego , kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora ( art. 280 § 1 pkt. 4 kpk). Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 ( art. 239 § 1 kk). Za ujecie lub przyczynienie się do ujęcia poszukiwanego wyznaczono nagrodę. Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej ( art. 280 § 2 kpk ).

powrót
Modyfikowano: 2008-10-21 09:03
X